Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
HD65
1
2,240,000,000 gold
2
KAMAZ
1
2,040,000,000 gold
3
__Trong
120
2,012,988,785 gold
4
BanDo
1
1,583,865,558 gold
5
0948
120
1,322,746,148 gold
6
q1
44
1,305,000,001 gold
7
Bé_Su
120
998,825,401 gold
8
XinhGai_____
121
850,000,000 gold
9
TAP_HOA
1
775,000,000 gold
10
San
1
751,000,001 gold