Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
DoanNgocAnk4
121
18653463
2
Vip_No1_TN
121
17954115
3
Owen
121
11006849
4
XinhGai_____
121
10152339
5
LinhAnh
121
7525879
6
Eix
120
349772578
7
Korean
120
280343074
8
ThienLongSr0
120
209077643
9
ZaiDep
120
140150196
10
0948
120
86170795
11
DungHoiTenEm
120
64807278
12
Mr_Vu______
120
59566402
13
vvo5ovv
120
59331522
14
vvo6ovv
120
59325045
15
vvo1ovv
120
58871451
16
vvo3ovv
120
58846823
17
vvo4ovv
120
58834428
18
vvo2ovv
120
58676911
19
vvo8ovv
120
58225682
20
vvo7ovv
120
56919373